איך ניתן להוכיח רשלנות רפואית

תוכן עניינים

הוכחת רשלנות רפואית היא אינה משימה קלה.

כאשר אדם פונה בבקשה לקבלת טיפול רפואי, בהחלט ייתכן מצב של חוסר הצלחה במתן מענה לבעיה הרפואית שלא בהכרח ינבע מתוך רשלנות.

בשל כך, יש צורך לבחון את פרטי המקרה דרך פריזמה משפטית מקצועית שתדע לסווגו על הסקאלה שבין רשלנות לבין טיפול שנעשה בצורה תקינה. 

 

מהי רשלנות רפואית

המונח רשלנות רפואית הוא חלק מתוך מגוון סוגי רשלנות הכלולים בדיני הנזיקין. המונח רשלנות הוא מונח משפטי המפורש בפקודת הנזיקין. על פי הפקודה, רשלנות היא מעשה שנעשה על ידי אדם ביחס לאדם אחר, שאדם סביר לא היה עושה אותו.

המונח אדם סביר מתייחס לנסיבות המקרה באופן ספציפי. כך לדוגמה, במידה שהאדם הנחשד ברשלנות הוא מהנדס בניין, המונח אדם סביר מתייחס לאדם שהינו בעל הכשרה בתחום הנדסת הבניין. בצורה דומה, כאשר נבדק מעשה שנעשה על ידי רופא, הבדיקה האם מדובר בהתנהגות סבירה היא ביחס לאדם בעל הכשרה רפואית.

 

אחריות הרופא כלפי המטופל

כאשר אדם מגיע לטיפול אצל רופא, נקודת המוצא היא כי הרופא הוא בעל המיומנות הדרושה לצורך מתן טיפול רפואי תקין. אין פירוש הדבר שהרופא נדרש לטפל בהצלחה בכל תחלואה או ליקוי גופני, אלא שהטיפול המוענק על ידו ישקף את המיומנות ורף הכשירות המצופה מאדם בעל הכשרה רפואית.

 

מתי טיפול רפואי נחשב רשלני

כאשר טיפול רפואי ניתן באופן שאינו תואם התנהלות רפואית מקצועית סבירה, הוא עשוי להיחשב רשלני. כך למשל, כאשר רופא אינו מזהה גידול בגופו של מטופל, אף שמדובר בגידול הניתן לזיהוי על ידי כל רופא סביר, ייחשב הרופא כמי שבמחדלו לזהות את הגידול, התרשל בתפקידו.

על מנת שרשלנות הרופא תזכה את המטופל בפיצוי, נדרש קיומו של נזק. משעה שניתן להוכיח כי הטיפול גרם לנזק ומקור הנזק הוא התנהלותו הרשלנית של הרופא המטפל, ניתן יהיה לכמת את הנזק לערכים כספיים ולהגיש תביעה לקבלת פיצוי בגין נזק זה. משרד עורכי הדין שמואל קשיוב הוא בעל ניסיון בזיהוי המקרים בהם טיפול רפואי כושל עשוי להצדיק תביעת רשלנות רפואית.

 

כיצד ניתן להוכיח שהטיפול היה רשלני

אין די בתחושת המטופל כי הטיפול שניתן לו הוא רשלני, ועליו לקבל חוות דעת של רופא המתמחה בתחום. חוות הדעת הרפואית תקבע על פי אמות מידה מקצועיות, האם נפל פגם החורג מגבולות הטיפול הסביר. חוות הדעת תידרש להתייחס לשאלת הקשר בין הנזק שנגרם למטופל לבין התנהגותו הרשלנית של הרופא.

 

רשלנות רפואית – חובת ההוכחה על המטופל

הנטל להוכחת הטענה כי טיפול רפואי גרם נזק עקב רשלנות מוטל על כתפי המטופל הטוען זאת. פערי הידע בין הרופא המטפל לבין מטופל הסבור כי ניזוק עקב פעולה לא מקצועית, הם גדולים מאוד. לכן, לשם הוכחת רשלנות רפואית, נדרשת בחינה יסודית ומעמיקה של נסיבות התרחשות הנזק דרך עיניים המשלבות ידע משפטי ורפואי.

איש משפט

 

מאמרים נוספים